Nuvarande avtal om deltagande i Seniorlotsen med Växjö Kommun löper ut 2022-08-31.

Smådata har ingått nytt avtal om deltagande i Seniorlotsen och det träder i kraft 2022-09-01 och löper till och med 2023-08-31.

Previous Post