Smådata justerar priser vid årsskiftet 2020/2021.

  • Timdebitering höjs till 620 kr (310 kr efter RUT-avdrag)
  • Resekostnad för Växjö tätort höjs till 100 kr
  • Pris för ärende via telefon/SMS/e-post höjs till 125kr per 15 min
  • Övriga priser oförändrade. Alla priser anges inklusive moms.

Previous Post Next Post