Smådata deltar i Växjö kommuns projekt Seniorlots.
Läs mer på Seniorlotsens hemsida för IT-support i hemmet.

Nuvarande avtal om deltagande i Seniorlotsen med Växjö Kommun förlängs från 2023-09-01 till och med 2024-08-31.

Nuvarande avtal om deltagande i Seniorlotsen med Växjö Kommun löper ut 2022-08-31.

Smådata har ingått nytt avtal om deltagande i Seniorlotsen och det träder i kraft 2022-09-01 och löper till och med 2023-08-31.

Smådata höjer priser fr o m 2022-03-01.

  • Timdebitering höjs till 740 kr (370 kr efter RUT-avdrag)
  • Resekostnad för Växjö tätort höjs till 130 kr
  • Resekostnad utanför Växjö tätort höjs till 6 kr/km
  • Övriga priser oförändrade
  • Alla priser anges inklusive moms

Smådata förlänger avtal med Växjö kommun om deltagande i kommunens projekt Seniorlots - IT-support i hemmet ytterligare 1 år till och med 2022/08/31.

Smådata justerar priser vid årsskiftet 2020/2021.

  • Timdebitering höjs till 620 kr (310 kr efter RUT-avdrag)
  • Resekostnad för Växjö tätort höjs till 100 kr
  • Pris för ärende via telefon/SMS/e-post höjs till 125kr per 15 min
  • Övriga priser oförändrade. Alla priser anges inklusive moms.

Smådata förlänger avtal med Växjö kommun om deltagande i kommunens projekt Seniorlots - IT-support i hemmet ytterligare 1 år.

Smådata förlänger avtal med Växjö kommun om deltagande i kommunens projekt Seniorlots - IT-support i hemmet 1 år.

Smådata ingår avtal med Växjö Kommun om deltagande i kommunens projekt Seniorlots - IT-support i hemmet.

Växjö Kommuns hemsida om Seniorlots

Läs mer i foldern IT-support i hemmet